Om Forlaget Als

 

Forlaget Als formidler historie, der har betydning for os alle. 

Historie bruger vi ofte som en generel betegnelse for noget, der er sket i fortiden. Skal vi forstå vor tids udfordringer, problemer og farer må vi nødvendigvis kende og forstå fortiden. Jamen er det Danmarks historie, Europas historie, verdens historie eller blot vor egen families historie, det er nødvendigt at kende? Svaret er: De seneste godt ethundrede års historie er vigtige at kende for at forstå vor tid. 

Videnskabelig sandhed inden for historien kan ikke måles og vejes, men historiske hypoteser kan eventuelt afkræftes ved, at det lykkes finde ny viden. Historie drejer sig om udforskning af begivenheder, udviklingsforløb, motivationer og årsagssammenhænge, som er en del af fortiden. For at kunne nå frem til viden om disse fortidige forhold må man benytte sig af alle tilgængelige kilder som f.eks. dokumenter i arkiver, personlige erindringer, breve, bygninger, redskaber, og genstande af enhver art, som endnu er bevaret. 

Der findes mange typer af kilder, inklusive nedskrevne kilder, interview med personer, gennemsyn af efterladenskaber og andre vidnesbyrd. Det er nødvendigt at man er meget kritisk overfor kilderne for at filtrere det fra, som blot er afskrift af noget andet, dels undersøger og begrunder de enkelte kilders evne og kraft til at sige noget om de forhold, man ønsker oplysninger om. 

Historikernes indfaldsvinkler til at forstå fortiden skifter som de samfund, de befinder sig i, og derfor skal "historien omskrives i hver generation". Nye oplysninger bliver tilgængelige, når arkiver åbnes, og gamle kilder skal måske nyfortolkes for at fremme forståelsen af begivenhederne.

Forlagets stifter og ejer er Ove C. Kronborg.

Forlagets adresse:

FORLAGET ALS

Langløkke 8

DK-6470 Sydals

Tlf. +45 7441 6210

Email:  forlaget-als@direkte.org

CVR 26221331